Přestanov
Kontakt

Obecní úřad Přestanov
Přestanov 18
40317 Chabařovice

Tel.: +420 475 225 064
Email: obec.prestanov@iol.cz
Bank. spojení: 3767050277/0100
ID datové schránky: 4vmasmq
  podrobnosti o kontaktu  
cara cara cara cara cara cara
lupa   zobrazit pro slabozraké

Přestanov
Posílání novinek
Novinky a informace na Váš email

Turistické cíle v okolí Přestanova

Nejdelší sedačková lanovka bez mezistanice v České republice.

Lanovka Komáří vížka vznikla roku 1952 a je nejstarší a nejdelší lanovou dráhou bez mezizastávky v České republice. Délka lanové dráhy je 2 348 metrů, převýšení stanice 482 metrů, rychlost lanovky 2,5m/s, doba jízdy 15 minut a leží ve výšce 806 m.n.m. Nástup na lanovku je v centru Krupka – Bohosudov. Výstupní stanice je na vrcholu Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou restaurací. Jízda trvá 15 minut, přepravují se i kola. Do roku 1996 patřila Českým drahám, poté ji Fond národního majetku prodal soukromému majiteli. Ročně převeze zhruba 40.000 až 50.000 lidí.

Technické parametry, provozní doba, ceny :

 • délka lanovky : 2348m
 • převýšení : 482m
 • doba jízdy : 15min.
 • rychlost jízdy : 2,5 m/s
 • výška horní stanice : 806 m.n.m.
 • provoz celoročně, denně 8.30 – 18.30
 • informace tel.417 861 579
 • provozní doba
  9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
 • v období 1.1. - 31.3. je lanovka v provozu jen sejde-li se alespoň 5 osob nebo je jízdné do tohoto množství osob doplaceno.
 • ceny jízdného dospělí: 50,-/zpáteční: 100,- děti 5-10 let: 40,-/zpáteční: 50,- kolo, kočárek: 10,-
Autokemp-koupaliště-Chabařovice


 

Francouzský pomník u Přestanova

  
Pomník tvoří čtyřboký žulový stožár, který je na vrcholu zdoben koulí se zlatě vyrytým rokem 1813. Je také ozdoben pamětním deskou, která je vzpomínkou na rozhodující místo bitvy u Přestanova dne 29. s 30. srpna 1813.
Jedná se o pomník, který připomíná bitvu, která se udála mezi francouzskými Napoleonskými vojsky a armadou Ruska, Pruska a Rakouska.


Skiareál Telnice
Tiské stěny

Tiské stěny jsou přírodní památkou.
Jsou územím s omezeným přístupem veřejnosti podle § 64 zákona o ochraně přírody.
Příspěvek na údržbu a provoz přístupu k vyhlídkám, prohlídkového okruhu a naučné stezky je zajišťován výběrem vstupného do uvedených lokalit: 30,- Kč dospělí / 15,- Kč děti do 15 let.

Správa CHKO Labské pískovce svojí Vyhl. č 3/ 1996 upravuje v § 2 Bližší podmínky ochrany přírody v předmětném území. Jen s předchozím souhlasem Správy CHKO:
- lze území využívat takovým způsobem, který může zapříčinit nevratné poškození a změny
- vstupovat a vjíždět mimo turisticky značené cesty

Na začátku našeho průvodce bychom Vás rádi seznámili se stručnou historií Tiských stěn.

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, do níž spadající i Tiské stěny, je součástí rozsáhlé pískovcové tabule, která vznikla asi před 90 milióny let v křídovém období druhohor. Poté co moře ustoupilo, které se zde v té době rozkládalo, zde zůstaly vrstvy usazených pískovců, zpevněných nejrůznějšími tmely. Postupem času došlo pohyby zemské půdy k popraskání těchto sedimentů. Postupné zvětrávání, eroze, působení vody a odnosy materiálů zapříčinily vznik této bohatě členěné krajině s hlubokými kaňony se svislými stěnymi s různorodou modelací, která již v mnoha případech dostala své pojmenování.

Malé stěny http://vimeo.com/731445
Tiské stěny jsou přírodní památkou - bizarním skalním městem jižního okraje krušnohorského zlomu druhohorní pískovcové tabule. V západním výběžku Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce vytvářejí spolu s Rájeckými stěnami, Ostrovskýmí stěnami a Vysokým Sněžníkem atraktivní turistickou a horolezeckou oblast. Pískovcový masiv Tiských stěn, dosahující nadmořské výšky až 613 metrů, spadá k jihu téměř jednolitou svislou hradbou, na severní straně byl erozivními denudačními procesy rozrušen do četných sloupů, věží, stěn, roklí, soutěsek, převisů, jeskyň, náměstí a skalních hřibů. Tiské stěny patří k nejstarším turistickým oblastem Labských pískovců. Dočteme se o nich například již v průvodci po děčínském panství z roku 1828, ve kterém nalezneme i jedno z nejstarších vyobrazení části zdejších skal - útvary Doktor a Starosta (Der Doctor und der Bűrgermeister bei Tyssa). K návštěvě skalního města byl v dřívějších dobách doporučován průvodce, který cestou upozorňoval na skalní útvary podněcující návštěvníkovu fantazii. Tradice názvů skal se udržuje, ty nejznámější se zachovaly dodnes. Tiské stěny se dělí na dvě velké části - VELKÉ A MALÉ STĚNY, jimiž vedou prohlídkové trasy. Obě spojuje naučná stezka značená bílým čtvercem s úhlopříčným zeleným pruhem, na které je 7 informativních zastávek. Po hřebeni Velkých stěn vede také červeně značená turistická stezka, která je nejkratší spojnicí mezi vstupním areálem a východním koncem skalního města u Turistické chaty.

 
Oblast Tiských stěn i sousedních Rájeckých a Ostrovských skal je tradiční oblastí pískovcového horolezectví. V Tiských stěnách se první sportovní výstupy na vrcholky skal uskutečnily již počátkem 20. století (10. 8. 1907 na Sloní sloup, 23. 8. stejného roku na věž Mumie atd.). Od té doby zde vzniklo mnoho horolezeckých cest všech stupňů obtížnosti. Jednotlivé horolezecké věže skalního města mají svá vlastní jména, jen málokdy se shodují s číslovanými skalními útvary okružní stezky. V terénu má označení útvarů podobu černých čísel v bílých čtvercích. V Malých stěnách je 19, ve Velkých stěnách 56 skalních útvarů, každý okruh je číslován zvlášť. Hlavním východiskem do skal může být parkoviště poblíž kostela sv.Anny v Tisé, odkud stoupáme po červené značce na Skalní náměstí, které skalní město dělí na Velké a Malé stěny.

Stanete-li se návštěvníky přírodní památky, prosím, chovejte se k okolní přírodě ohleduplně. Choďte jen po vyznačených cestách, nerušte hlukem nebo jiným způsobem vzácné živočichy, neničte rostliny, obaly od občerstvení si odneste s sebou. Obecní úřad v Tisé tak děkuje všem vnímavým a ohleduplným obdivovatelům zdejší krásné přírody. 


Lanová dráha Větruše

Lanová dráha na Větruši spojuje obchodní centrum Forum a výletní zámeček Větruše. Provoz byl zahájen dne 7. prosince 2010.
Provozní doba

Od října do března je v platnosti zimní jízdní řád, dle nějž vyjíždějí spoje lanové dráhy od 9:00 do 20:00, a to každých 15 minut.

Letní jízdní řád platí od dubna do září, kdy vyjíždějí kabinky lanovky od 8:00 do 22:00, rovněž každých 15 minut.


Kontakt: dolní stanice lanové dráhy  477 753 647.

Lanovou dráhou je možné přepravovat dětský kočárek, skateboard, zavazadla, ale i jízdní kola a další.

Jízdní řád zde.


Rakouský pomník na památku bitvy r.1813 ve Varvažově

Rakouský pomník u Varvažova
 
 

Vydejme se za mnoha Památníky,které nám připomínají bitvu u Chlumce na Teplicku, kdy armády Rakouska, Pruska a Ruska porazily mohutnější francouzkou armádu císaře Napoleona, které velel generál Vandamme. Po bitvě u Drážďan chtěl císař Napoleon proniknout do Čech, obsadit Teplice a přerušit tak hlavní komunikaci mezi Drážďany a Prahou, ale to se mu nepodařilo. S porážkou se ale Napoleon nechtěl smířit a tak v září téhož roku znovu pronikl přes Chlumec do Čech,ale kvůli špatnému počasí se mu to nezdařilo a tak dal rozkaz k ústupu. Nikdy víc už po té do Čech nevkročil.

 
Legenda o bitvě ve čtyřech jazycích
 
Další monumentální pomník,který byl postaven a slavnostně odhalen 17.9.1825 na počest hrdinných činů rakouských oddílů v bitvě za vedení generála hraběte Hieronyma Václava Colloredo Mansfelda se nachází o kus dál ve Varvažově na Ústecku u silnice naproti hostinci „Stará pošta ….Tento pomník je nedaleko druhého pruského pomníku,který je na opačné straně silnice.
 
Legenda v českém jazyce
 
Pomník je litinový,zužující se k vrcholu, na podstavci spočívá lev a nad ním je busta generála Colloredo-Mansfelda s jeho životními daty. Dále tu jsou vyobrazeny jeho válečné řády, rodinný erb a různé nápisy v němčině.
Vyhotoven byl ve slévárně Karla Egona knížete Fürstenberga v Novém Jáchymově na Rakovnicku. Na vrcholu obelisku je dvojhlavá orlice s vavřínovým věncem.
Pomník navrhl podplukovník Querlond a sochy vytvořil známý sochař Václav Prachner.
 
Hostinec
 
U pomníku je poučení ve čtyřech jazycích,plánek bitvy a i lavičky k posezení…..je to dobré místo k zamyšlení a smutným vzpomínkám na tyto boje,při kterých zahynulo množství lidí......

U Chlumce dostal Napoleon dvakrát za sebou výprask

Čtyřproudovka z Ústí nad Labem na Teplice sice částečně kopíruje starou silnici, ale obcím, jako je Varvažov, Chlumec nebo Přestanov pod Krušnými horami se vyhýbá. Právě u této cesty stojí řada pomníků připomínající krvavou řez z roku 1813, při protinapoleonských válkách.